Diferència entre penjar i colgar.

Continue diferenciant paraules que no tenim clar el seu significat i que confonen molt, com poden ser colgar i penjar.Sempre he cregut que colgar era una paraula castellana i per tant el correcte era dir penjar "error". Colgar està admesa per l'Acadèmia de la Llengua, encara que té un significat diferent que en castellà. És molt important diferenciar cadascuna d'estes paraules a l'hora de parlar sobretot quan ens presentem a l'examen de valencià.

colgar [kolɣáɾ] (colga [kólɣa])
1.
v. tr. Posar davall de terra. Colgar un cadàver.
2.
v. tr. Cobrir completament o quasi completament (alguna cosa), amuntonant coses damunt.La lava del volcà va colgar el poble.
3.
v. tr. AGR. Amuntonar terra (sobre certes hortalisses), perquè es facen blanques i tendres.
4.
v. pron. Gitar-se.
5.
v. pron. Pondre's, el sol.

penjar [penʤáɾ] (penja [pénʤa])
1.
v. tr. i intr. Fer aguantar (una cosa) per la part superior de manera que no descanse en la part inferior. Penjar la jaqueta en una perxa. Penjar un quadro en la paret. La corda penjava del trespol.
2.
v. pron. Deixar caure el cos agafant-se a un lloc. Penjar-se d'una barra amb les mans.
3.
v. tr. i pron. Provocar la mort (d'algú) per estrangulació, suspenent-lo pel coll amb una corda.Van penjar l'assassí en la plaça del poble. Estava molt deprimit i es va penjar.
4.
v. tr. ENSENY. Suspendre (a algú) en un examen. M'han penjat les matemàtiques.
5.
v. intr. Arribar més avall en un punt que en un altre, una peça de roba que penja. L'abric li penja per darrere.
6.
v. tr. Col·locar o fer aguantar (una cosa) en un lloc alt, inaccessible. Va penjar la pilota en el balcó.
7.
v. tr. INFORM. Posar (un contingut o una informació) en internet. Encara no han penjat la convocatòria en la pàgina web.
8.
v. intr. Interrompre una comunicació telefònica. Estàvem parlant i, de sobte, ha penjat.
9.
v. tr. CONSTR./FUST. Col·locar (una porta o una finestra) fent que els eixos de les pales de les fixes o dels perns fixats al bastiment s'introduïsquen en els forats de les pales que van fixades a la fulla de la porta o de la finestra.
10.
v. intr. CONSTR./FUST. Cedir cap avall per efecte del seu propi pes més el pes que suporten, les portes, els prestatges o altres elements.
11.
v. pron. [col·loq.] Bloquejar-se, un sistema informàtic.
12.
cadascú en sa casa sap (a) on es penja el cresol 
13.
deixar amb el moc penjant (a algú) 
14.
deixar penjat (a algú) loc. verb. Abandonar-lo sense haver acabat la faena, sense resoldre-li els problemes.
15.
no és res i li penjava el nas 
16.
no saber (a) on es penja el cresol 
17.
penjar els hàbits 
18.
penjar les barres en l'escudeller 
19.
penjar les botes
20.
penjar una càguila (a algú) 
21.
tindre més sort que els que pengen 
Font: http://www.avl.gva.es/lexicval/dnv

Entrades populars d'aquest blog

Arturo Valls (Valencia 1975) Biografia.

En valencià ¿vixca o visca?.

L'ambició d'Aleix «Enric Valor».